top of page

Mindfulness for patientforeninger

Med et mindfulnesskursus kan man som kronisk patient lære at acceptere og give plads til følelser og lidelser uden at vurdere eller evaluere dem. Denne tilgang giver mulighed for at blive bevidst nærværende fra øjeblik til øjeblik. Ved at iagttage sine tanker, følelser og lidelser, i stedet for at blive involveret i dem, kan man give slip på fortiden og fremtiden samt på ønsket om, at tingene er anderledes, end de er. Dette holdningsskift – at byde hvad der end kommer velkomment i stedet for at bekæmpe eller bestræbe sig på at fjerne det – skaber en ændring i, hvordan man sanser og oplever nuet.

 

En ændring af handlemønstret

Når dine tanker begynder at kredse om spørgsmål som ”Hvorfor kan jeg ikke få smerte væk?”, ”Hvad har jeg nu gjort galt?” eller ”Hvorfor kan jeg ikke bare være glad?”, så er dine tanker på automatpilot. Når man skaber en mentalt imødekommende, men neutral tilgang til dine lidelser (fysiske eller psykiske), frem for en undertrykkende, benægtende, afledende eller negativ evaluerende tilgang eller modgang til lidelserne, åbnes der op for muligheden for at kunne være til stede i livet på en ny måde. Du genkender de tanker, der automatisk opstår, når du mærker ubehag, smerte eller tristhed, som netop tanker og evalueringer, åbnes der op for større mental fleksibilitet og nye handlemønstre.

 

Formål

Formålet med kurset er at give en forståelse for, hvordan man kan imødekomme kroniske patienters daglige lidelser og derved lindre dem og give patienterne en bedre hverdag.

 

Fokusområder

Under kurset fokuser vi blandt andet på:
‣ Vejrtrækningsteknikker: hvordan trækker man vejret optimalt?
‣ Vejrtrækningsproblemer: hvordan kan mindfulness afhjælpe dem?
‣ Mærke efter: hvornår begynder kroppen at vise de første signaler?
‣ Hvordan kan man bruge mindfulness til at få ro i kroppen?

 

Instruktører

Vores mindfulness instruktører er alle uddannet psykologer. De arbejder med mindfulness i deres praksis, og flere af dem har afholdt kursuser i mindfulness til håndtering af kroniske lidelser. Det betyder, at de har den menneskelige og kropslig forståelse, og hvad der skal til for at kunne få en person til at gå ind i sig selv, både fysisk og psykisk uden at gøre skade i dem selv.
 

 

bottom of page