top of page

Vredesgruppe

Vrede kan både være aktiv og passiv. Vredesudbrud og ”eksplosioner” er ikke nødvendige for at have et vredesproblem. Mange vender i stedet vreden indad mod sig selv. En passiv vrede, der kan være lige så skadelig, som den aktive vrede.

 

Det er tegn på et vredesproblem, hvis du:

  • kommer til at sige ting du bagefter fortryder (aktiv)   

  • føler et ”ukontrollabelt” raseri (aktiv)   

  • ofte føler dig angrebet eller uretfærdigt kritiseret (aktiv og passiv)   

  • har en oplevelse af at du skubber andre væk fra dig (aktiv og passiv)   

  • straffer dig selv når noget går skævt for dig (passiv)

Vrede er således et problem, hvis du er afhængig af vreden som en måde at udtrykke dig selv på eller bruger vreden som et våben.

 

Nogle vender vreden udad mod omgivelserne og andre vender den ind mod sig selv. Begge måder at tackle vreden på er lige skadelig for såvel den vrede som dem, vreden går ud over. Den kan ødelægge relationer, gøre det vanskeligt at fastholde et job og kan slide hårdt på både det psykiske og fysiske helbred hos såvel den vrede som denne persons nærmeste familie, venner og kolleger.

 

Du behøver imidlertid ikke leve med din vrede og den ensomhed, afmagt og skam, der ofte er forbundet hermed. Det første skridt ud af et vredesproblem er at bede om hjælp!

 

Praktiske oplysninger

Gruppen henvender sig ikke til personer hvor vrede kommer til udtryk med vold.

Gruppen kører hver tirsdag i 6 uger og underviser er psykolog Kirsten Moos.

 

 

bottom of page