top of page

Sundhedsordninger kan slå bro over sundhedskløften

Fagforeningen 3F har nyligt offentliggjort undersøgelsen ‘Ulighed i Sundhed’, som dokumenterer, at der stadig er en betydelig sundhedsmæssig slagside i samfundet: den gennemsnitlige levetid er fire år kortere for kortuddannede end for deres kolleger, der har en længere uddannelse.

 

Fællesskabet forstærker motivationen

Sammenhængen mellem længden på uddannelsen og lydhørheden over for sundhedsbudskaber og -kampagner er velkendt: jo kortere uddannelse, desto mindre sandsynlighed for, at man retter sig efter de gældende sundhedsråd. Derfor er det helt oplagt at lægge sundhedsindsatsen i arbejdspladsregi, hvor det sociale fællesskab forstærker motivationen. Undersøgelsen viser klart, at en sundhedsordning på arbejdspladsen, efterfulgt af en konkret handlingsplan, er en god og holdbar strategi for varigt at forbedre medarbejdernes sundhed.

 

Individuel tilpasning afgørende

Som vi tidligere skrev her, bliver sundhedsordninger ikke effektivt udnyttet, med mindre de er fleksible og individuelt tilpassede. Hr Care skræddersyr ordninger, som tager højde for såvel medarbejdernes baggrund og deres arbejdsvilkår – håndværkere har for eksempel andre sundhedsmæssige behov end kontoransatte. Klik her for at kontakte os og høre hvad vi kan gøre for jeres virksomhed.

 

 

bottom of page