top of page

EU sætter fokus på stress på arbejdspladsen

 

Den 7. april 2014 lyder startskuddet for kampagnen ‘Et sikkert og sundt arbejdsmiljø', som afvikles i Det Europæiske Miljøagenturs regi. I år rettes fokus mod bekæmpelse af stress.

 

Stress: et fælles europæisk problem

Statistikkerne taler deres tydelige sprog: stress er det næsthyppigste arbejdsrelaterede sundhedsproblem i EU og menes at tegne sig for mere end halvdelen af alle tabte arbejdsdage. Flere end halvdelen af de arbejdstagerne beretter, at stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads. Samtidigt mener fire ud af ti, at der ikke i tilstrækkelig grad tages hånd om stressproblemet på deres arbejdsplads. De samlede udgifter til psykiske lidelser i Europa udgør svimlende 240 milliarder euro om året.

 

Effektiv håndtering af det psykiske arbejdsmiljø

Kampagnen er tænkt som en koncentreret indsats for at at minimere de betydelige negative konsekvenser - psykiske, sociale og økonomiske - som stress har for europæiske virksomheder og deres medarbejdere. Målrettet støtte og vejledning om stresshåndtering skal gerne resultere i arbejdspladser med et sundt psykisk miljø, hvor psykosociale problemer håndteres effektivt.

 

Lev op til målsætningerne

Med den ekstraordinære opmærksomhed på stressproblematikken, der forventes at følge med kampagnen, er det nu et godt tidspunkt at kaste et kritisk blik på hvordan stress og relaterede problematikker håndteres på danske arbejdspladser. Lad HR Cares erfarne stresscoaches vurdere situationen og assistere jer i at udforme en strategi for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, således at det til fulde lever op til målsætningerne i Det Europæiske Miljøagenturs kampagne. Kontakt os på info@hrcare.dk eller på telefon 7025 5657.

 

 

Fakta
  • Stress er almindeligt på over halvdelen af ​​de europæiske arbejdspladser.

  • Ca. 4 ud af 10 medarbejdere mener, ​​at stress ikke håndteres godt nok på deres arbejdsplads.

  • Medarbejderne har betydelig flere sygedage, når de lider af arbejdsrelateret stress.

  • Psykosociale risici og stress forårsager betydelige omkostninger for virksomheder.

  • De samlede udgifter til psykiske lidelser i Europa skønnes at være 240 milliarder euro om året.

bottom of page