top of page

National indsats for sundhed

 

Regeringen er med kampagnen ‘Sundere liv for alle’ klar til at intensivere indsatsen for at øge sundheden hos både børn, unge og voksne. Det sker bla. ved at opstille syv konkrete mål for fysisk og mental sundhed, som i løbet af de 10 næste år gerne skal forbedre danskernes livskvalitet og middellevetid.  

 

Forebyggelse via partnerskaber

Indsatsen skal udmønte sig i en sundere hverdag og dermed flere sunde leveår for alle danskere. Som noget nyt er der fra regeringens side fokus på at etablere strategiske partnerskaber, der involverer såvel myndighederne som den private sektor. Det er nemlig blandt kollegerne på den enkelte arbejdsplads, at man mest effektivt kan øge trivslen og forbedre sundheden.  

 

Trivsel på agendaen

Som vi tidligere har skrevet her, har danskerne et ‘helhedsfunderet’ forhold til deres arbejde, som betyder, at trivsel på arbejdspladsen rangerer meget højt blandt de faktorer, der definerer den enkeltes oplevelse af mental sundhed. Med HR Care som partner kan jeres virksomhed tilrettelægge en strategi for stressforebyggelse og sundhedsfremme, der lever op til den ambitiøse nationale målsætning. Læs mere her om hvad vi kan tilbyde eller kontakt os på info@hrcare.dk eller på telefon 7025 5657.

De syv nationale mål
  • Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes

  • Flere børn skal trives og have god mental sundhed

  • Flere voksne skal trives og have god mental sundhed

  • Flere skal vælge et røgfrit liv

  • Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge

  • Færre børn skal være overvægtige

  • Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

bottom of page