top of page

Fokus på pårørende til stressramte

 

Der er stort fokus på stress og de store personlige og samfundsmæssige belastninger, det forårsager. Et mere underbelyst problem er de omkostninger, som en stresssygemelding medfører for pårørende. Det forklarer HR Cares psykolog Maiken Lundgaard Martinussen i et interview for Hillerød Lokal TV.

 

Udfordringer i dagligdagen

I interviewet kommer Maiken Lundgaard Martinussen blandt andet ind på behovet for at støtte pårørende i at håndtere dagligdagen. De pårørende ved nemlig sjældent selv, hvordan de skal navigere i en hverdag, som styres af den stressramtes behov. Tit betyder en stresssygemelding, at det vante familieliv nærmest sættes på standby. Den pårørende får ansvaret for at tilrettelægge dagen, så den er så stressfri som muligt. Det kan så til gengæld også få den positive konsekvens, at familien reflekterer over og eventuelt revurderer deres prioriteringer og valg. 

 

Et moderne tabu

Mange stressramte har desuden svært ved at skulle formidle deres situation til omgangkredsen. Det skyldes blandt andet, at i det moderne performancefokuserede samfund er stress forbundet med en følelse af ikke at kunne slå til. At have travlt er ikke det samme som at være stressramt, hvilket kan både være svært at forstå og at kommunikere til andre. Som Maiken Lundgaard Martinussen forklarer, lider mange mennesker af en form form for fartblindhed i forhold til stress. Ligesom man ikke længere kan opfatte hastigheden, når man i længere tid har kørt i høj fart, er man heller ikke i stand til at opfatte faresignalerne når man i lang tid har været ramt af stress.  

 

Professionel assistance nødvendig

Der hersker den fejlagtige opfattelse, at et travlt arbejdsliv nødvendigvis fører til stress, og alt hvad man behøver for at undgå det er at sætte tempoet ned. I virkeligheden kan alle mennesker få stress. Det er således ikke den enkeltes ansvar, at man ender med en stressdiagnose. Det er derimod vigtigt, at man tager hånd om det ved at indhente professionel assistance.

 

Se Maiken Lundgaard Martinussens interview her.

 

 

bottom of page