top of page

Psykoterapeuter til private

HR Care har et landsdækkende netværk af psykoterapeuter, som tilbyder psykoterapeutiske ydelser til såvel erhverv og private kunder. 

 

Hvem er medlem af netværket?

Alle medlemmer af HR Cares psykoterapeutnetværk er medlem af Dansk PsykoterapeutforeningBaggrunden for vores psykoterapeuter er mennesker, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter, samt en efterfølgende  erhvervserfaring indenfor området af mindst tre års varighed på fuld tid, har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.
 

 

Hvad er psykoterapi?

Målet i psykoterapi er generelt at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne. (kilde: Psykiatrifonden) 

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

 

Book en psykoterapeut:

Send en mail til info@hrcare.dk eller kontakt os på tlf. 70 25 56 57:

Ring vores deskboard på

70 25 56 57

Psykoterapeuter Sjælland

Psykoterapeuter Fyn

Psykoterapeuter Jylland

bottom of page