top of page

Stressindikatortesten

Stressindikator er udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard i samarbejde med Hogrefe Psykologisk forlag. 

 

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. 

 

Tilbagemelding og rapport

Stressindikator inkluderer en omfattende fortolkningsrapport, der indeholder en personlig profil, hvor testpersonens svar er sammenlignet med en norm bestående af en stor gruppe tilfældigt udvalgte voksne danskere.

 

Væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici. Fortolkningsrapporten indeholder konkrete råd og anbefalinger afhængig af testpersonens scores på de 15 skalaer.

 

Endelig rummer fortolkningsrapporten en personlig handleplan til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker. Den brugervenlige fortolkningsrapport og handlingsplan gør det muligt at rådgive testpersonen præcist og grundigt i forhold potentielle stresskilder samt hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress.

Kursusprogrammet

1) Psykometriske egenskaber ved Stressindikator

Gennemgang af testens psykometriske egenskaber, reliabilitet og validitetsindekser.

Vi gennemgår de forskellige T-scores for mænd og kvinder i normgruppen samt dokumentation for Stressindikator.

2) Test og etik

Indsigt i ISO-standarder adapteret til Stressindikator.

Vi giver guidelines til etiske standarder ved testning og informationer om, hvordan testen formidles etisk forsvarligt.

3) Opbygning af Stressindikator

Fortolkning af testresultater.
Vi foretager en gennemgang af de 15 skalaer, der fortolkes på i Stressindikator, og de to validitetsskalaer.

4) Stressbegrebet i Stressindikator

Opsummering af Richard Lazarus og kollegaers banebrydende teori om stress, hvor oplevelsen af egne ressourcer og tilgangen til stresssituationer er afgørende for håndtering af stress.

5) Individuel stresshåndteringsplan

Feedback på individuel stresshåndteringsplan og forslag til kommunikation om testresultater gennem en motiverende samtale.

6) Bearbejdning og evaluering af testens resultater

Bearbejdning af stresshåndteringsplan og evaluering af personlige testresultater.

 

Vi arbejder med de fire faser, der omsætter testresultaterne til livsstilsforandringer:

1) Valg af udviklingsområde, 2) afklaring af motivation, 3) udformning af handlingsplan og 4) evaluering af stresshåndteringsplan.

 

De fire faser er meget afgørende for et resultat på længere sigt. De skriftlige overvejelser samt håndtering af dem gennemarbejdes.

7) Afrunding

Vi slutter dagen af med en kort gennemgang af certificering i Stressindikator.

Please reload

FØR KURSUSSTART 

 

Ca. en uge før kursusstart vil du modtage en mail fra os på den mail-adresse, du har angivet ved tilmeldingen. Her finder du et link til vores stressindikatortest, som du skal tage senest 24 timer før kurset starter.

 

Sådan gør du

Stressindikatortesten tages direkte over nettet via det tilsendte link.

 

Du skal afsætte omkring 20-25 minutter til at besvare testen.

 

Efter testen er gennemført vil der blive genereret en fortolkningsrapport via Hogrefe Psykologisk Forlags online-testportal.

 

Inden kursusdagen vil du modtage resultatet af testen.

 

Du bedes medbringe dit testresultat og fortolkningsrapporten på undervisningsdagene.

 

Dine testresultater er personlige og udelukkende til eget brug. På kurset vil der udelukkende blive anvendt anonymiserede tests som eksempler.

Certificering

Hogrefe Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med HR Care, der løbende afholder kurser og certificeringer.

 

Certificeringen foregår online og afholdes ca. 2 uger efter kurset. Efter bestået certificering vil man få 3 tests, så man kan komme igang med det samme.


For yderligere oplysninger om certificering, kontakt os på info@hrcare.dk eller telefon 70 25 56 57.

 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurset ved at kontakte os på tlf. 70 25 56 57 eller email info@hrcare.dk. For psykologer som er medlem af Dansk Psykologforening (DP) og psykoterapeuter medlem af Psykoterapeutforeningen er der en medlemsrabat.

bottom of page