top of page

Sygemelding hjælper ikke på rygproblemer

Rygproblemer er den lidelse, der ifølge WHO’s rapport ‘Sygdomsbyrdeberegning 2013’ er skyld i flest sygedage i Danmark. Det er omkostningstungt for den enkelte arbejdsplads, men også for samfundet som helhed er det en belastning: det koster nemlig 2 millioner sygedage om året, hvilket svarer til svimlende 7,3 milliarder kroner.

 

Tilbagevist myte

Det er en myte, at rygproblemer afhjælpes med hvile og sengeleje. Det er blevet tilbagevist af solid dokumentation gennem flere årtier. Tværtimod har arbejde vist sig at have en positiv indvirkning på rygpatienternes generelle sundhedstilstand. Sygemeldingerne føjer med andre ord spot til skade: de belaster virksomhedens økonomi og forlænger den tid, det tager den ramte medarbejder at blive klar igen.

 

Forebyggelse frem for sygemelding

Det rigtige svar på problemet er at satse på forebyggelse, ikke mindst på arbejdspladserne, hvor de fleste danskere i den arbejdsduelige alder befinder sig en stor del af deres vågne timer. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilbyder massageordninger til deres medarbejdere, har et markant lavere sygefravær. Samme positive effekt har sundhedsordninger, der er fleksible og specifikt målrettede medarbejdernes behov. En proaktiv sundhedspolitik på virksomheden er med andre ord det bedste våben mod såvel rygproblemer som andre sundhedsproblemer, der ellers ville belaste økonomien.

 

HR Care som sparringspartner

Kontakt HR Care på 7025 5657 eller info@hrcare.dk  og hør mere hvordan vores ydelser - herunder massageordninger, sundhedstjek, helbredsundersøgelser, ergonomiske APV’er og trivselsanalyse - kan være med til at forebygge langtidssygemeldinger på jeres virksomhed.

bottom of page