top of page

HR Cares forside > Kurser & uddannelse > Diversity Icebreaker

Diversity Icebreaker Adv.

Indgår teamwork som en naturlig del af dit daglige arbejde, kunne du tænke dig at lære, hvordan du optimerer samarbejdet mellem dig og dine kollegaer og ønsker du indsigt i, hvordan I som team opnår det største udbytte af jeres projektarbejde?

 

Med HR Cares kursus Diversity Icebreaker bliver du uddannet i et videnskabeligt valideret værktøj, der blandt andet bidrager til skabelsen af et bedre samarbejde på arbejdspladsen. Du får en forståelse for de forskellige personlighedstyper, der kan indgå i et team og får nyttige midler til at løse vanskelige problemstillinger og understøtte kommunikationen på tværs af alle niveauer i organisationen.

 

Hvad er Diversity Icebreaker?

DIVERSITY ICEBREAKER er et er et træningskoncept, som især er velegnet til teamudvikling og til at udvikle kommunikationen og samarbejdet i grupper. Konceptet baserer sig på en forståelse af, at forskellige perspektiver og tilgange til samarbejde, kommunikation og problemløsning er komplementære og afhængige af hinanden. Tanken er, at du derfor er nødt til at have en samlet forståelse for de forskellige tilgange for at opnå det fylde udbytte af samarbejdet.

 

Hvad lærer jeg på kurset?

På kurset får du en dybere og mere nuanceret forståelse af personlighedstyper, motivationer, kommunikations- og problemløsningsstrategier og læringsstile med udgangspunkt i tre kategorier (blå, rød og grøn). Disse farver er et billede på diversiteten i de menneskelige ressourcer, som forenes på et kollektivt plan: Vi har alle brug for hinanden for at få helheden til at fungere optimalt.

 

Når du anvender Diversity Icebreaker som led i kurser, coachingsessioner mv., opfordrer du deltagerne til at drøfte deres opfattelser af sig selv og andre. Det skaber et sjovt og motiverende miljø til at reflektere over forskelligheden og identificere må̊der at samarbejde mere effektivt. Du støtter deltagerne til at blive mere bevidste om, hvad de hver især bringer til fællesskabet.

 

Diversity Icebreaker kan indgå i en lang række forløb, hvor åbenhed, feedback og læring er centrale elementer. Du kan for eksempel bruge det i forbindelse med:

  • ledelsesudvikling

  • teambuilding

  • kommunikationsforbedring og forhandling

  • konflikthåndtering

  • coaching

 

Dertil kan Diversity Icebreaker også bruges som en 'icebreaker' til kick-off kurser, på seminarer eller temadage.

KURSUSDATOER

 

 

Diversity Icebreaker Advanced

Team-værktøj, som især er velegnet til teamudvikling, kommunkationstræning, konflikthåndtering samt kick off-seminarer.

DI er med stor succes anvendt i 50 lande.

Bliv 'advanced user'. Kontakt os for at høre nærmere.

Certificering

Der kræves ingen formel certificering for at kunne bruge Diversity Icebreaker i sit daglige virke, men der kræves seminarerfaring med processer for at få adgang til test.

 
Tilmelding

Har du spørgsmål eller ønsker du flere oplysninger om kurset, eller kursusdatoer, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 7025 5657 eller email info@hrcare.dk.

bottom of page