top of page

Stressindikator

Arbejder du med mennesker til dagligt, går du op i sundhed og andres velbefindende, og  søger du effektive og validerede værktøjer til at håndtere stress og fremme trivsel i hverdagen hos kunder, klienter eller kollegaer?

 

Med HR Cares Stressindikatorkursus bliver du uddannet og certificeret i værktøjet Stressindikator og klædt på til at rådgive andre om stress og vejlede dem i, hvordan de afhjælper eller arbejder bevidst med deres stress.

 

 

Hvad er Stressindikator?
Stressindikator er et forebyggende og sundhedsfremmende værktøj
til at håndtere og reducere stress.

 

HR Cares Stressindikatortest er den eneste validerede test inden for sit område på det danske marked, og der er derfor tale om et helt unikt og eksklusivt værktøj med dokumenteret effekt.

 

Stressindikator er både anvendeligt i personligt regi og ved rådgivning og vejledning af andre. Det kan især indgå, som et virkningsfuldt redskab i virksomheders overordnede stresspolitik og forebyggende indsatser på stressområdet.

Stressindikator vil således være en naturlig del af virksomheders leder- og medarbejderudvikling og fungerer som et understøttende værktøj i forbindelse med den enkelte medarbejders udvikling af personlige ressourcer og handlemuligheder.

 

 

Hvad lærer jeg på kurset?

HR Cares Stressindikatorkursus er bygget op omkring en test. På bare 20-25 minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

 

Du får en grundig gennemgang af Stressindikatortesten. Med udgangspunkt i din personlige test gennemgås og behandles resultaterne grundigt, og du uddannes i brugen af Stressindikator som værktøj i det fremtidige arbejde.

"Jeg oplevede, at kurset i "Hogrefe Stressindikator" blev udført professionelt og kompetent. Der er ingen tvivl om, at HR care kan deres stof til fingerspidserne. Jeg følte mig tryg og godt rustet til at gå i gang med at arbejde med Stressindikator over for mine egne klienter." 

Jakob Panduro - Coach and Care

Hvem henvender kurset sig til?

Stressindikator henvender sig især til psykologer, HR-konsulenter, coaches, sundhedsprofessionelle og andre, der til dagligt arbejder med mennesker og behandling og forebyggelse af stress. Det kan blandt andet være i forbindelse med healthcare, stressmanagement, sundhedsfremme og wellness. 

Dog er der også utrolig mange andre erhverv relateret til arbejdet med mennesker, der kan drage stor nytte af kurset i deres daglige arbejde.

 

 

Certificering

Hogrefe Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med HR Care, der løbende afholder kurser og certificeringer. Certificeringen foregår online og afholdes ca. 1 uge efter kurset. Efter bestået certificering vil man få 3 tests, så man kan komme igang med det samme.

Kursusdatoer og tilmelding:

Kursus og certificering foregår hos Teknologisk Institut. Datoer, sted og pris kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Stressindikator afdækker:

Stress og sundhedsvaner

Motion

Søvn/afslapning

Kost og ernæring

Helbredsbeskyttelse

Socialt netværk

Sociale relationer

Mental hårdførhed

Stresshåndtering

Psykisk velbefindende

Trusselsminimering

Problemfokusering

Type A adfærd

Kommende kurser

STRESSINDIKATOR ​2020

 

- 5. februar Taastrup

- 13. maj Århus

​- 16. september Taastrup

- 18. november Taastrup

Ring vores deskboard på

70 25 56 57

Afbudsregler til HR Cares kurser:

Afbud skal altid ske skriftligt på e-mail til info@hrcare.dk og afregnes efter følgende satser:

  • 0 - 2 uger før kursusstart = kursusafgift faktureres 100%

  • 2 - 4 uger før kursusstart =  kursusafgift faktureres 50%

  • 4 - 6 uger før kursusstart = kursusafgift faktureres 25%

Husk at få skriftlig bekræftelse på afmelding

bottom of page