top of page

Et godt arbejdsmiljø bidrager til at tiltrække og fastholde medarbejdere

 

En fokuseret og vedvarende indsats på fysisk og psykisk at optimere arbejdspladsen kan tydeligt aflæses på virksomhedens resultater. Det blev endnu en gang slået fast på Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference.

 

Indsats mod stress: en opgave for ledelsen

Et overordnet tema for konferencen var stresshåndtering. Det blev understreget, at arbejdet med at skabe trivsel og modvirke stress i høj grad beror på en engageret og anerkendende ledelse. Det er vigtigt at ledelsen sætter ambitiøse mål, som kommunikeres klart ud i hele organisationen.

 

Sammenhængende strategi

Den mest holdbare vej til varig trivsel er at skabe en helhedsplan, der tager i betragtning såvel arbejdspladsens udforming som medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed. HR Care har sammensat sundhedsdiamanten, der netop tilbyder en sammenhængende løsning. Ring til os på 7025 5657, så vi kan fortælle om hvordan vi kan optimere trivselsindsatsen på netop jeres virksomhed. .

 

 

bottom of page