top of page

Sundhedsprofil

Hvordan står det til med medarbejderenes sundhed? Er der behov for tiltag, som kan fremme sundheden i virksomheden? Sundhedsprofilen er en oplagt mulighed for at få svar på disse vigtige spørgsmål.

 

Hvad indeholder en sundhedsprofil?

En sundhedsprofil er til gavn for både virksomhed og den enkelte medarbejder. Virksomheden får en grundig analyse af medarbejdernes sundhedstilstand, hvilket skaber motivation for at sætte nødvendige forandringsprocesser i gang.

Vi kigger blandt andet på kost-, motion-, ryge- og alkoholvaner, medicinforbrug og generel velbefindende. Medarbejderne får et godt indblik i egen sundhedstilstand samt et bud på hvordan den kan forbedres.

 

Hvordan gør vi?

Før mødet med sundhedskonsulenten får medarbejderne tilsendt en sundhedsprofil, som skal udfyldes og medbringes. Den enkelte vælger ud fra sundhedsprofilen hvilke specifikke emner, der skal drøftes. På selve mødet taler vi om medarbejderens aktuelle situation og om et eventuelt behov for forandring. Slutteligt definerer medarbejder og sundhedskonsulent i fællesskab de mål, der skal hjælpe medarbejderen i den rigtige retning.

Efter samtalen leverer sundhedskonsulenten en skriftlig tilbagemelding i generaliseret og anonymiseret form til ledelsen eller HR-afdelingen. På baggrund af resultaterne kan vi aftale et videre forløb omkring relevante emner – det kan være stresscoaching, massage, rygestop, motion, kost eller foredrag om sundhedsfremmende livsstil.

HVAD MÅLER VI PÅ?

 

Udover den generelle vurdering måler vi på en række konkrete værdier:

blodtryk

blodsukker   

vægt og BMI   

fedtprocent   

kolesterol

Derudover kan vi efter nærmere aftale udføre konditest og iltoptagelsestest.

 

bottom of page