top of page

Mangelfuld kommunikation skyld i konflikter på arbejdspladsen

En nylig offentliggjort undersøgelse fra Lederne dokumenterer, at over halvdelen af de konflikter, der belaster danske arbejdspladser, skyldes utilstrækkelig klarhed omkring ansvar og arbejdsfordeling.

 

Konflikter forværrer det psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelsen bygger på svar fra 1.444 ledere fra både private og offentlige virksomheder og institutioner. Den tegner et klart billede af, at forskellige tilgange til opgaveløsning, ukonstruktiv dialog og manglende respekt for hinandens arbejde munder ud i konflikter, som belaster det fælles psykiske miljø på arbejdspladsen. Blandt de adspurgte ledere er det således hele 27 %, der vurderer det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads som dårligt eller meget dårligt - en stigning på ni procent i forhold til 2012.

 

Lær at forstå hinanden

Det videnskabelige teamudviklingsredskab Diversity Icebreaker er et oplagt valg, når kommunikationen og den gensidige forståelse på arbejdspladsen skal forbedres.  Diversity Icebreaker baserer sig netop på en forståelse af, at forskellige perspektiver og tilgange til samarbejde, kommunikation og problemløsning er ligeværdige, komplementære og afhængige af hinanden. På et Diversity Icebreaker kursus bliver deltagerne mere bevidste om, hvad de hver især bringer til fællesskabet, og bliver dermed bedre til respektere hinandens arbejde og til at samarbejde mere effektivt.

 

Få mere at vide

Du kan læse nærmere om vores Diversity Icebreaker seminar her, og ønsker du flere oplysninger er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på 7025 5657 eller
info@hrcare.dk.

 

bottom of page