top of page

Skæv udnyttelse af sundhedstilbud

Sundhedstilbud på arbejdspladsen når ikke ud til alle, og det er især medarbejdere med særligt akutte behov, der bliver forbigået. Det er konklusionen på konferencen ‘Arbejdspladsen som sundhedsarena’, afholdt i fællesskab af KL, Danske Regioner, FOA, PenSam og Dagens Medicin.

 

Ulighed i sundhed

Skævheden slår igennem både internt på de enkelte arbejdspladser og på tværs af brancher. Det er er udtryk for en ulighed i sundhed, som på trods af øget opmærksomhed fra såvel myndigheder som aktører på arbejdsmarkedet har været stigende gennem de senere år (læs hvad vi tidligere har skrevet om emnet her). For at vende den negative tendens er det væsentligt, at sundhedsfremmende og forebyggende tiltag bliver en integrereret del af ledelsesopgaven på hver enkelt arbejdsplads. 

 

Fleksible løsninger forankret i medarbejdernes behov 

Med HR Cares eksperter som sparringspartnere kan du præcist identificere de udfordringer, netop din virksomhed har på sundhedsområdet: er jeres sundhedsordninger præcist målrettet behovene hos jeres medarbejderstab, er de fleksible og bliver de optimalt udnyttet? Kontakt os på info@hrcare.dk, så vi sammen kan gennemgå og finjustere jeres strategi på sundhedsområdet. 

bottom of page