top of page

Stress skal også håndteres i kulturen

 

På trods af øget fokus fra både myndigheder og arbejdsmarkedets forskellige aktører forbliver stresstallene i det røde felt. Både offentlige og private arbejdspladser er ramt.

 

Myter om stress

Der er mange myter om stress. For eksempel, at travlhed er den primære årsag til stress, at stress er en sygdom, eller at bestemte mennesker har en medfødt tilbøjelighed for stress. Mange af disse påstande er der ikke videnskabelig dækning for, og i værste tilfælde kan de stille sig i vejen for at udarbejde en varig løsning på stressproblematikken. 

 

Viden om stress er uundværlig

En effektiv handlingsplan for at modarbejde stress, som også virker langsigtet, kræver, at man præcist kan identificere symptomerne på og årsagerne til stress i  medarbejdergruppen. HR Cares videnskabelige stressværktøj, Stressindikatoren, gør det netop muligt at udarbejde en evidensbaseret handlingsplan ved at analysere hver enkelt medarbejders stressniveau og ressourcer til at modvirke det. 

 

Virksomhedskulturen spiller en vigtig rolle

Det er væsentligt at forankre virksomhedens stressmodvirkende strategi i den overordnede kultur på arbejdspladsen. Det er ledelsens ansvar at udstikke klare linjer og mål for medarbejdernes opgaver og sørge for en utvetydig rolle- og ansvarsfordeling i virksomheden i overenstemmelse med medarbejdernes kompetencer. En klart kommunikeret forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere bidrager væsentligt til, at opgaverne løses effektivt, uden at afstedkomme skadelig stress. 

 

HR Care kan hjælpe jer med processen 

HR Care råder over en række videnskabeligt baserede teamudviklingsværktøjer, som er velegnede til at øge indsigten i stressforebyggelse og teamudvikling samt udvikle kommunikationen og samarbejdet i grupper.  Læs mere her eller kontakt os for flere oplysninger på 7025 5657 eller info@hrcare.dk.

 

bottom of page