top of page

Stresshåndtering

Et sundt arbejdsmiljø forudsætter ordentlige fysiske og psykiske rammer. Stresshåndtering er afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø, så man skal være opmærksom på de tidlige tegn på stresspåvirkning og hurtig til at handle på det.

 

Tag problemerne i opløbet

Det er som bekendt nemmere at forebygge end at behandle. Derfor tilbyder HR Care en tostrenget strategi:

 

Analyse: I den første fase analyserer vi medarbejdernes stressniveau og ressourcer til at modvirke det.   

Behandling: Er det nødvendigt med behandling stiller vi psykologer eller coaches til rådighed, som klæder medarbejderne på til at håndtere og nedsætte stress.

 

Stressindikator-testen: et vigtigt redskab for stresshåndtering

Til at vurdere medarbejdernes stressniveau anvender vi stressindikator-testen, som er udviklet i USA og videreudviklet og tilpasset til den danske arbejdsmarked af Hogrefe Psykologisk Forlag. Det er den eneste stresstest på det danske marked, som er videnskabelig dokumenteret.

 

Stressindikator-testen inkluderer en omfattende og brugervenlig fortolkningsrapport. Fortolkningsrapporten rummer en personlig profil og en personlig handleplan, som kan bruges  til at fastholde de stressreducerende tiltag. Fortolkningsrapporten og handlingsplanen gør det muligt at rådgive medarbejderen præcist og grundigt i forhold potentielle stresskilder samt hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress. Læs mere om testen på stressindikator.dk.

 

Hvordan gør vi?

Som udgangspunkt tilbyder HR Care tre forskellige pakker, som modsvarer forskellige behov for stressforebyggelse og  stresshåndtering. Alle pakker indledes med en stressindikator-test. Derudover tilbyder vi individuelt tilpassede ordninger, hvor indhold og varighed aftales med virksomhedens ledelse og / eller HR afdeling.

 

 

 

 

Indhold

Målgruppe

Basis pakke

Udvidet pakke

Fuld pakke

Test og rapport, samt handlingsplan.

Medarbejdere, som selv kan følge en handlingsplan.

Test og rapport, handlingsplan og fem timer med psykolog / coach.

Test og rapport, handlingsplan, ti timer med psykolog / coach og en afsluttende statustest.

Medarbejdere, som skal hjælpes igennem de første 6 uger for et bedre resultat.

Medarbejdere, som skal hjælpes igennem de første 12 uger for et bedre resultat, og som gerne vil have en måling for hvordan udviklingen er gået.

Ubehandlet stress kan få alvorlige konsekvenser for de berørte medarbejdere, både psykiske (træthed, svigtende koncentration) og fysiske (hovedpine, uro og rystelser i kroppen m.fl.). Produktiviteten nedsættes, hvilket hurtigt kan udvikle sig til et problem for hele arbejdspladsen.
STRESSINDIKATOR

 

Stressindikator er markedets mest opdaterede værktøj til at analysere hver enkelt medarbejders stressniveau og ressourcer til at modvirke det (coping-strategier). Analysen følges op af en skriftlig tilbagemelding til den enkelte og en personlig stresshåndteringsplan.

 

Læs mere her

 

bottom of page