top of page

Stressforebyggelse

HR Care tilbyder et helheldsorienteret forløb, hvor vi gennem kurser og Stressindikatortest kortlægger, hvordan I holder stress for døren. 

 

Stress er et udbredt problem på det danske arbejdsmarked og kan have store konsekvenser for både virksomheden og den stressramte. Langvarig stress kan føre til nedsat kvalitet og produktivitet i det daglige arbejde samt langvarigt sygefravær.

 

Stress skyldes ofte en række forskellige årsager. Det er derfor ikke alene arbejdsgiverens ansvar at reducere stress hos de ramte medarbejdere, men man kan som arbejdsgiver gøre sit ved at udstyre medarbejderne med redskaber til at håndtere og forebygge stress. 

 

Hos HR Care ønsker vi at hjælpe arbejdspladser med at forebygge og håndtere stress. 

 
HR CARE TILBYDER:
 • Foredraget ” Stress og trivsel” med den sidste nye viden og forskning om stress.

 • Brugbare værktøjer til at håndtere, forebygge og tale om stress.

 • En gruppeprofil og/eller en personlig profil og en 26 siders videnskabelig fortolkningsrapport om sundhedsressourcer og stressbelastning.

 • Indsigt i potentielle stresskilder samt handlemuligheder til at reducere og forebygge stress.

 • Vejledning og igangsættelse af individuel stresshåndteringsplan, som omfatter konkrete råd og anbefalinger til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker. 

 • Telefonisk hotline bemandet af psykologer for medarbejdere, ledere og pårørende.

 • Landsdækkende service.

 

 

HVAD FÅR DU:
 • Forøget trivsel og høj medarbejdertilfredshed.

 • Færre fraværsdage.

 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

 • Bedre samarbejde i organisationen.

 • Et bedre bundlinjeresultat.

 

OM FORLØBET

HR Care bruger det mest opdaterede værktøj på stressområdet. Stressindikatoren er den eneste test på det danske marked, der er videnskabeligt dokumenteret. Testen måler på de 15 mest forskningsunderbyggede områder for stress og sundhedsrisici, som enten beskytter mod stress eller øger belastningen.

 

Stressindikator gør det muligt at rådgive testpersonen eller en personalegruppe præcist og grundigt i forhold til potentielle stresskilder. Testen kan også kombineres med individuelle rådgivningsforløb, kursus eller som en del af virksomhedens stresspolitik, årlig trivselsmåling eller en arbejdspladsvurdering (APV). 

 

Du kan vælge at fokusere på:

 • Enkelte medarbejdere, hvor forløbet omfatter test, rapport, handlingsplan og 1 times individuel feedback.

 • Enkelte medarbejdere, hvor forløbet omfatter test, rapport, handlingsplan og 4 sessioners individuel arbejdseksistentiel feedback.

 • Helhedsorienteret forløb, der omfatter kursus i Stressforbyggelse & Teamudvikling for en samlet personalegruppe med fælles tilbagemelding inkl. individuel testresultat, rapport og handlingsplan.  

 

 

STRESSFOREBYGGELSE & TEAMUDVIKLING

Ved brug af Stressindikator og det videnskabelige teamudviklingskoncept Diversity Icebreaker får virksomheden en helhedsorienteret kursusindsats i stressforebyggelse. Du kan læse mere om Diversity Icebreaker her.

Et helhedsorienteret kursus omfatter:

 • Kortlæggelse og arbejde med at forstå forskelle mellem hinanden i både personligheds- og kulturforskelsdimension (branche).

 • Arbejdet med at bygge bro over forskelle ved at blive motiveret til at forstå hinanden og at arbejde for at blive forstået. 

 • Inspiration til hensigtsmæssig kommunikation afhængig af farvetype.

 • Fælles oversigt over typesammensætning samt indsigt i processtyring og synergipotentiale med udgangspunkt i forskellighed.

 

 

HVEM FORESTÅR TESTEN?

Kun certificerede brugere eller uddannede psykologer har tilladelse til at administrere stressindikator-testen. Hogrefe Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med HR Care til at certificere brugere. Vi afholder derfor løbende certificeringskurser. Læs mere på hrcare.dk/stressindikator.

 

 

 

Test, rapport og handlingsplan, samt 1 times individuel feedback.

Pris: 1.995.-

 

Test, rapport og handlingsplan, samt 4  sessioners individuel coaching/feedback. 

Pris: 9.995.- 

 

Kursus i stressforebyggelse & teamudvikling, for en samlet personalegruppe, med fælles tilbagemelding, inkl. Individuel testresultat, rapport og handlingsplan.

Pris: fra 14.995.-

 

 

bottom of page