top of page

Afskedigelse

En fyring kan psykologisk set betragtes som en separationsproces, hvor man bliver udsat for et tab og som følge deraf skal adskilles fra noget, som man ofte igennem en længere tidsperiode har investeret sine følelser i. Dette vil uundgåeligt gøre ondt på de fleste mennesker, især fordi mange bygger deres identitet og tilværelse op omkring deres arbejde.

 

En fyring betyder derfor ofte, at man kommer til at føle sig magtesløs, og at man har en følelse af, at man ikke længere ved, hvem man er, og hvad man fremadrettet skal gøre. Tabet indebærer således en række forskellige følelser, som man pludselig skal kunne rumme. Nogle mennesker bliver bange og urolige for deres fremtid. Andre bliver vrede, kede af det og ulykkelige, mens nogle i stedet føler skyld og skammer sig over, at de blev fyret. Men som regel føler de fleste en blanding af det hele.

 

Når du bliver fyret, melder der sig derfor naturligt en masse uafklarede spørgsmål og tanker, som vil kunne skabe uro og usikkerhed, hvis du ikke får hjælp til at håndtere dem med det samme. Psykologsamtaler kan skabe tryghed i en utryg akut opstået situation. De kan hjælpe dig med at få afklaret de umiddelbare konsekvenser af din fyring, da man har brug for at forstå fyringen for at kunne handle konstruktivt i fremtiden. De kan også hjælpe dig med at komme videre og i job igen, da de kan bidrage til at genvinde og styrke dit selvværd samt finde nye veje og muligheder på sigt.

 

Ved at gå i dialog om, hvordan du kommer videre, når du er blevet fyret, kan vi sammen få vendt din frustration og fortvivlelse til i stedet at se positivt på din nye situation. Sammen vil vi afdække og udforske dine muligheder. Det kan være muligheder, som du måske ikke selv bemærker eller troede, du havde. Ved hjælp af denne indsigt åbnes der dermed op for nye overvejelser og måder at opfatte livet på, som vil kunne hjælpe dig med at finde din livsglæde tilbage igen. Vi vil således hjælpe dig med at finde dine ressourcer og kompetencer frem, som er nødvendige for, at du kan træffe de rigtige beslutninger og derved kan blive bedre rustet til din nye fremtid samt fremtidige udfordringer.

 

Kontakt HR Care på info@hrcare.dk eller 70 25 56 57, hvis jeres virksomhed ønsker hjælp i situationer, hvor I skal afskedige medarbejdere.

bottom of page