top of page

Outplacement

HR Care har et landsdækkende netværk af psykologer, hvoraf mange har lang erfaring med erhvervspsykologi i såvel privat som offentligt regi. Med deres høje faglighed sikrer de en kompetent løsning på den udfordring, som jeres virksomhed, organisation eller institution skal løse.

 
Ansvarlig forandring

Både private og offentlige virksomheder gennemgår med mellemrum forandringsprocesser, hvilket kan resultere i et behov for omorganisering, genplacering eller nedjustering af medarbejderstaben. Det er kendetegnende for god, ansvarlig ledelse, at de berørte medarbejdere hjælpes videre efter en afskedigelse.

 

Hvad betyder et godt outplacementforløb for virksomheden?

En virksomhed, der håndterer de svære fyringsrunder med ansvarlighed, har de bedste chancer for at beholde ikke alene de gode talenter, men også et positivt omdømme. Vi kan tilbyde professionel rådgivning, så I kan gennemføre processen med respekt for jeres medarbejdere. Det giver de opsagte medarbejdere et bedre afsæt for at komme videre i deres karriere og skaber tryghed hos de resterende medarbejdere. 

 

Hvad betyder et godt outplacementforløb for medarbejderen?

For de fleste har en fyrringsseddel alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, som kan være vanskeligt at håndtere. Det en fordel at bruge en psykolog, der kan aflæse eventuelle symptomer på krise og om nødvendigt varetage psykisk førstehjælp. Psykologisk sparring og vejledning betyder endvidere, at medarbejderen hurtigere kan komme i balance med sig selv og får overskud til at sætte sig nye professionelle mål.

bottom of page