top of page

Akut psykologhjælp

Akut psykologhjælp sikrer hjælp i tilfælde af akutte og voldsomme hændelser. Der kan for eksempel være tale om arbejdsulykker, dødsfald eller røverier, der påvirker hele arbejdsmiljøet i virksomheden i negativ retning. Professionel assistance er nødvendigt for at håndtere situationer, hvor det er særdeles svært for de involverede at tænke eller handle klart.

 

Hvornår er akut psykologhjælp relevant?

Der er mange typer hændelser, der kan udløse krisereaktioner hos de berørte medarbejdere – uanset om de har været involveret i eller vidne til den. Det er vigtigt, at ledelsen og/eller HR afdelingen på forhånd har udfærdiget en beredskabsplan. Beredskabsplanen er et vigtigt holdepunkt i tilfælde af uforudsete hændelser, hvor almindelige, dagligdags handlingsmønstre bliver ophævet. HR Care tilbyder planlægning og udarbejdelse af beredskabsplaner, som går i tråd med vores tilbud om akut psykologhjælp.

 

bottom of page