top of page

Psykologordninger

HR Care etablerer psykologordninger og akut psykologhjælp-ordninger til virksomheder, hvor der efter aftale stilles erfarne psykologer til rådighed.

 

Hvornår er det aktuelt med psykologordninger?

Der findes mange typer problemer, der kan påvirke den enkelte medarbejders indsats i negativ retning. Det kan være akutte hændelser, som for eksempel arbejdsulykker eller røverier. Der kan også være tale om længerevarende problemer, såsom stress, psykiske eller sociale problemer, misbrugsproblemer eller mobning. En medarbejder, der udsættes for en eller flere af disse problemer, kan få brug for hjælp udefra til at løse dem. Jo før man reagerer, des hurtigere kommer både medarbejder og virksomhed ovenpå igen. Man minimerer mulige følgevirkninger for alle parter.

 

Hvordan gør vi?

Vi stiller psykologer til rådighed, som medarbejderen kan kontakte i fuld anonymitet i forhold til sin arbejdsgiver. Medarbejderen sender en e-mail og bliver derefter ringet op af en psykolog. Eventuelle efterfølgende sessioner kommer til at foregå på en klinik, med mindre andet er aftalt. Du kan læse mere om vores akutordninger her.

AKUTORDNINGER

 

Akutte, voldsomme hændelser på arbejdspladsen kræver professionel håndtering. Med HR Cares akutordninger er er I sikret kompetent assistance fra psykologer med erfaring med psykologisk kriseberedskab, herunder psykisk førstehjælp. 

 

bottom of page