top of page

Ergonomi og arbejdspladsvurdering

HR Care tilbyder en vurdering af det fysiske arbejdsmiljø på virksomheden. Vi har dygtige fysioterapeuter og ergoterapeuter, der kan gennemgå og tilrette jeres fysiske arbejdspladser.

 

Ergonomi på hjemmearbejdspladser

 

Vil I sikre, at jeres medarbejderes hjemmearbejdspladser ikke består af 2 flyttekasser og en træplade?

 

Vi tilbyder online ergonomisk gennemgang af hjemmearbejdspladsen sammen med medarbejderen og giver gode råd til indretning af hjemmekontoret.

 

Medarbejderen får ergonomisk rådgivning, der er specifikt tilpasset til medarbejderens muligheder i hjemmet. Inden gennemgangen sender vi et kort spørgeskema til medarbejderen, så ergoterapeuten er forberedt til den specifikke opgave.

Ergonomisessionen har fokus på at forebygge belastninger og nedslidning på hjemmearbejdspladsen.

Vi rådgiver om hvilke arbejdsstillinger, medarbejderen kan variere mellem, og sætter fokus på gode arbejdsvaner. 

Den ergonomiske rådgivning vejleder også om hvilke arbejdsredskaber, der er relevante for den enkelte, og hvordan redskaberne skal indstilles og bruges. 

 

Virksomheden får mulighed for at tilbyde medarbejderen fokus på det bedst mulige arbejdsmiljø, uanset om hjemmearbejdspladsen er et vilkår eller et gode. 

En ergoterapeut tager kontakt via et gratis medie eller program, som virksomheden allerede anvender i det daglige, og sender efterfølgende en opsummering og evt. konkrete links. Opsummeringen kan bruges som bilag i APV-arbejde. 

Gennemgangen mindsker risikoen for overbelastninger og skader på hjemmearbejdspladsen, så jeres virksomhed kan fortsætte med at have et godt og forebyggende arbejdsmiljø. 

Gennemgangen tager ca. 30 min., og kan bestilles ned til en gennemgang til fast pris. For yderligere information kontakt os via telefon eller mail.

Ergonomi på arbejdspladsen

Vi tilbyder ergonomisk gennemgang af virksomheden og medarbejderens arbejdsplads sammen med medarbejderen og giver gode råd til indretning af kontoret. Vores dygtige ergoterapeuter kommer ud på virksomheden og gennemgår sammen med de enkelte medarbejdere den personlige arbejdsplads. Den samlede gennemgang afleveres i rapportform til virksomheden.

Minimum 4 medarbejdere skal gennemgås til fast pris pr. medarbejder.For yderligere information kontakt os via telefon eller mail.

Hvorfor lave en arbejdspladsvurdering?

Man gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV) for at undgå, at medarbejdere arbejder uhensigtsmæssigt eller under direkte skadelige forhold. Det kan være svært at få øje på kritiske forhold, når man dagligt bevæger sig i sit arbejdsmiljø. Et professionelt blik på miljøet kan få mange positive følger for både medarbejder og virksomhed. En arbejdspladsvurdering, som professionelle udarbejder med indspark fra medarbejdernes erfaringer og observationer, giver ledelsen, sikkerhedsorganisationen og HR-afdelingen et stærkt værktøj til at indrette en god virksomhed. Arbejdspladsvurderingen skal således munde ud i en handlingsplan, som indeholder løsninger for og prioritering af eventuelle problemer.

Læs her om lovgivning og regler omkring arbejdspladsvurdering.

 

 Hvordan gør vi?
  • Vi observerer den enkelte medarbejders arbejdsplads og arbejdsstilling og taler sammen om eventuelle arbejdsgener m.m.   

  • Vi vejleder i hjælp til selvhjælp – fra instruktion i enkle aflastningsøvelser til anbefalinger omkring indretning af arbejdspladsen   

  • Vi udarbejder en skriftlig rapport med forslag til eventuelle tiltag.

 

LOVKRAV TIL APV

 

APV’en skal være skriftlig

 

APV’en skal være frit tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den

 

Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.

 

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

bottom of page