top of page

Stresscoaching

Stress er en af de største udfordringer på nutidens arbejdsmarked. Stressproblematikken rammer bredt og bliver på ingen tid ekstremt omkostningstung – både for de enkelte medarbejdere, for organisationen og for samfundet som helhed.

 

Populært sagt er stress folkesygdom nummer ét. De fleste kender én, der er eller har været ramt af stress, og ved hvor alvorligt det er. Imidlertid er stress ikke udelukkende negativt og skal ikke betragtes sådan. Skræmmekampagner om stress huserer i det offentlige billede, og mange steder er der fremkommet en nærmest tabubelagt indstilling overfor stress. Denne berøringsangst er ærgerlig og fremmer på ingen måde en fremadrettet løsningsmodel.

 

Stress er ikke bare stress

Mange glemmer, at stress også kan være positivt. Den kortvarige stress mobiliserer kroppens alarmberedskab og giver os mere energi og styrke, så vi kan præstere under pressende omstændigheder. Den langvarige stress derimod er  decideret usund og farlig for kroppen. Den svækker immunforsvaret, så kroppen og psyken får svært ved at restituere og genopbygge sig selv. I alle tilfælde er det vigtigt at huske, at stress er en naturlig ting og ikke er et udtryk for personlig svaghed.

 

Vores stresscoaches leverer en konkret stressforebyggende indsats

HR Care råder over et landdækkende netværk af højt kvalificerede stresscoaches, som er blandt de bedst uddannede coaches i Danmark. Med en af vores stresscoaches vil din virksomhed få en stærk guide til at identificere medarbejdernes stressniveau og tilrettelægge et passende forløb. HR Care Stresscoaches kan assistere med at gøre en konkret indsats for medarbejdernes trivsel og dermed reducere længerevarende stressrelaterede sygdomsforløb.

 

Videnskabelige værktøjer sikrer resultater

HR Care’s stresscoaches er alle uddannet i det eneste videnskabelige og dansk validerede stressværktøj på markedet, nemlig Stressindikator. Med dette analyseværktøj – specielt udviklet til erhverv – kan vores konsulenter hurtigt og effektivt identificere medarbejdernes stressniveau, i forhold til stressmodstand og -sårbarhed. Hver medarbejder får på en enkelt måde leveret en personlig handlingsrapport.  Stresscoachen vil herefter kunne tilrettelægge de efterfølgende behandlingsforløb for de medarbejdere der har behov for dette.

 

Samtidigt bliver der udarbejdet en samlet gruppeprofil for hele virksomheden eller for en bestemt afdeling, som ledelsen kan bruge fremadrettet i deres samlede sundhedsstrategi for virksomheden. Som effektmåling anbefaler vi at foretage en trivselsanalyse ved hjælp af Stressindikator efter en aftalt periode, så vi kan sikre os at medarbejdernes stressniveau er forbedret.

 

HR Care’s stresscoaches opfylder alle følgende kvalitetskrav:
 

Uddannet coach

Uddannet inden for stressområdet

Erfaring med stresscoaching fra erhvervslivet

Certificeret Stressindikator-bruger

Internationalt certificeret coach, underlagt krav til efteruddannelse og gencertificering.

 

Vi er landsdækkende

Vores stresscoachnetværk dækker hele landet. Ring til os på tlf. 70 25 56 57, og lad os starte en positiv forandring med en forebyggende stressindsats i jeres virksomhed.

KURSUS I STRESSFOREBYGGELSE

 

Stressindikator er markedets mest opdaterede værktøj til at analysere hver enkelt medarbejders stressniveau og ressourcer til at modvirke det (coping-strategier). Analysen følges op af en skriftlig tilbagemelding til den enkelte og en personlig stresshåndteringsplan.

Læs mere her

 

bottom of page