top of page

SDS test

SDS er et videnskabeligt jobanalyseværktøj til afdækning af jobkompetencer. Kursus i SDS er under udvikling og bliver opslået på hjemmesiden så snart det er klart.

 

Om SDS 

Self-Directed Search (SDS) er et let anvendeligt og let forståeligt karrierevejledningsredskab, der kan anvendes i mange forskellige job- og karrieresammenhænge: lige fra teenageres første overvejelser om mulige job til veletablerede voksne, der ønsker at afdække alternative karrierevalg. SDS kan anvendes i forbindelse med: 

  • uddannelsesvejledning

  • karrierestart

  • karrierevejledning

  • frivilligt karriereskift

  • outplacement

  • forfremmelse

  • ønske om mere komplekst eller ansvarsfuldt job

  • pensionering o.lign.

 

Testen bygger på mere end 50 års forskning inden for jobinteresser og er således et videnskabeligt udviklet og standardiseret redskab, der på en hurtig, præcis og effektiv måde kan afdække en persons job- og erhvervsinteresser, således at den enkelte person kan blive afklaret med, hvad han eller hun ønsker at beskæftige sig med erhvervsmæssigt. SDS kan anvendes i samarbejde med professionelle karrierevejledere eller kan anvendes af den enkelte person, der på egen hånd ønsker at få en afklaring af egne jobinteresser.

 

SDS fungerer i al sin enkelthed ved, at testpersonen svarer på 228 spørgsmål fordelt på seks skalaer og fire domæner, der knytter sig til vedkommendes interesser med hensyn til forskellige aktiviteter, faktuelle kompetencer, og mulige interessante job, Derudover indeholder den en vurdering af egne kompetencer. Resultatet er en såkaldt typekode, der er et resume af personens jobinteresser. Med typekoden følger en liste af job, der er kategoriseret i forhold til, hvilke krav jobbet stiller og hvad man bør interessere sig for, såfremt man ønsker at arbejde med dette felt.

 

Interesseret?

Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 70 25 56 57 eller e-mail salg@hrcare.dk for bestilling af test.

PRISER

499,-  pr. person (for test og                                   rapport)

 

1995,- pr person (inkl. rapport og                         feedback på 1 time) 

 

bottom of page