top of page

Trivselsanalyse

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Det er sundt med jævne mellemrum at ‘tage temperaturen’ på, hvordan stemningen er. HR Care kan forestå hele processen fra planlægning til gennemførelse og implementering.

 

Hvorfor foretage en trivselsmåling?

Dårlig trivsel kan give anledning til problemer og blandt andet være skyld i:

  • vanskeligheder ved at fastholde dygtige medarbejdere eller tiltrække nye medarbejdere   

  • højt sygefravær   

  • utilfredsstillende kundebetjening.

 

Når man jævnligt måler medarbejdernes trivsel og tilfredshed, kan man udover at få et nøjagtigt øjebliksbillede også se, hvordan trivsel og tilfredshed udvikler sig. En trivselsmåling kan således danne grundlag for:

  • en analyse af hvordan man skaber tilfredshed i organisationen   

  • nye målsætninger og prioritering af indsatsområder i HR-afdelingen   

  • positiv signalværdi overfor medarbejderne og omverdenen.

 

HR Cares trivselsanalysesystem giver desuden mulighed for at foretage benchmarking af egne resultater med egen eller lignende branche. Find ud af, hvad medarbejderne mener! Så kan virksomheden kan fortsætte med det, der virker, og finde ud af hvad der kan gøres endnu bedre.

 

Trivselsanalyse og APV

Giv jeres arbejdspladsvurdering nyt indhold! HR Care gør det muligt at kombinere arbejdspladsvurderingen med en trivselsanalyse. Kontakt os på

70 25 56 57 eller info@hrcare.dk og hør, hvordan de to analyser kan kombineres og gennemføres elektronisk.

KULTURELLE PRINCIPPER FOR TRIVSEL

 

"We don't need passengers, but a crew". Arbejdslivets fremtidige "mening" er derfor ikke længere at realisere sig selv, men at realisere sig sammen.

 

bottom of page