top of page

Krisepsykologi

Voldsomme hændelser, såsom arbejdsulykker, dødsfald eller røverier, kræver professionel håndtering. Mennesker, der gennemlever en kritisk situation, kan hverken tænke eller handle klart. Det er nødvendigt med kvalificeret hjælp, hvis de skal kunne komme igennem uden varige mén.

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod personer, der vil arbejde med krisepsykologi eller ønsker at tilegne sig de nødvendige redskaber til at håndtere en krisesituation, for eksempel på arbejdspladsen. Såvel psykologer som HR- og personaleansvarlige kan således drage nytte af kurset.

 

Indhold

På kurset kommer vi ind på hvordan mennesker reagerer, tænker og handler i kritiske situationer. Der bliver bl.a. undervist i:

  • psykisk førstehjælp   

  • struktureret krisesamtale   

  • psykosocial beredskabsplanlægning   

  • kollegastøtte.

 

Vil du vide mere

Kontakt salgschef Kenneth Thuesen på kt@hrcare.dk for flere oplysninger og datoer.

bottom of page