top of page

Teamudvikling

Gør mangfoldigheden til en styrke i jeres virksomhed! God virksomhedsdrift er mere end summen af de enkelte medarbejderes evner og kvalifikationer. Mangfoldigheden er en ressource, som optimalt udnyttet kan betyde den sidste, afgørende forskel for virksomhedens succes.

 

HR Care er officiel træner og medlem af den danske ekspertgruppe i det videnskabelige teamudviklingskoncept Diversity Icebreaker, som tilbydes i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag. Diversity Icebreaker er et træningskoncept, som især er velegnet til teamudvikling og baserer sig på en forståelse af, at forskellige perspektiver og tilgange til samarbejde, kommunikation og problemløsning er ligeværdige, komplementære og afhængige af hinanden.

 

Indhold og formål

Diversity Icebreaker kurset giver på uformel og humoristisk vis en bedre forståelse af egne og andres personlighed, motivationer, kommunikationsvaner

og -strategier og læringsstile. Forskellighed er ikke en hæmsko for samarbejdet, men en katalysator. Når man lærer at udnytte synergieffekten, bliver man også i stand til at forbedre kommunikationen og samarbejdet internt i de forskellige grupper og teams og på tværs af virksomheden.

 

Kurset indledes med et spørgeskema, som alle deltagere besvarer individuelt. På baggrund af det inddeles deltagerne i tre kategorier:

 

Rød: Social, harmonisk, fællesskab, hensynsfuld, tålmodig

Grøn: Visionær, nye ideer, entusiastisk, ambitiøs, kreativ

Blå: Logisk, struktureret, praktisk, planlægger, målrettet

 

De efterfølgende gruppeopgaver og diskussioner giver mulighed for at indkredse karakteristikker for såvel egen farve som de to andre. Indsigt i forskelle og ligheder munder ud i en bedre forståelse for, hvordan man bedst kan få gavn af hinanden for at opnå bedre resultater. I sidste ende får man:

 

  • Accept og forståelse af forskellighed

  • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt

  • Fokus på adfærd og kommunikation

  • Øget effektivitet gennem optimal tilpasning af ansvar og opgaver.

 

 

Aktuelle kurser med Diversity Icebreaker

Diversity Icebreaker er velegnet til brug i forbindelse med uddannelse og udvikling af team, til specifikke projekter, kommunikationsforbedring og forhandling. Den kan også bruges til seminarer eller kick-off kurser, hvor åbenhed, feedback og læring er centrale elementer.

 

  • High Performace Team:

- grundudviklingsforløb for ledelsesteams, nye teams eller projektgrupper.

- optimeringsforløb for eksisterende ledelsesteams, teams eller projektgrupper.

 

  • Trivselskultur og teamudvikling:

- som indsatsforløb for eksisterende teams eller personalegrupper.

 

  • Stressforebyggelse og teamudvikling:

​- et unikt kursus med afsæt i Diversity Icebreaker og Stressindikator, den eneste videnskabelige stresstest på det danske marked.

 

  • Kick-off seminar:

- som opvarmning til temadage eller seminarer, hvor opstarten skal være sjov og berigende.

 

 
Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger om Diversity Icebreaker, kontakt os på info@hrcare.dk  eller telefon 70 25 56 57.

 

Mere information kan også findes here. 

 

MÅLGRUPPE

Ledere og medarbejdere.

 

VARIGHED

1-3 dage

(aktuelle temaer, kan kombineres efter ønske og behov)

 

PRIS

Fra 14.995.- 

 

KICK-OFF SEMINAR

Varighed ca. 1,5 time.

(pris efter antal deltagere - op til 150)

bottom of page