top of page

Nyheder

Ferie uden stress

Ferien står for døren, men mange har svært ved at slippe deres arbejdsmæssige forpligtelser og få ordentligt hvilet ud og genopladet energireserverne. Dansk Industri kommer med fem gode råd for at undgå stress og få det meste ud af ferien.

‘Min A-kasse’ fik styrket den gensidige forståelse med et seminar i ‘Stressforebyggelse og teamudvikling’

Effektivt samarbejde kræver, at medarbejderne er bevidste om og kan drage nytte af hinandens forskellige styrker. Det oplevede en gruppe medarbejdere fra ‘Min A-kasse’ på HR Cares kursus ‘Stressforebyggelse og teamudvikling’.

Stress skal også håndteres i kulturen

På trods af øget fokus fra både myndigheder og arbejdsmarkedets forskellige aktører forbliver stresstallene i det røde felt. Både offentlige og private arbejdspladser er ramt.

Mangelfuld kommunikation skyld i konflikter på arbejdspladsen

En nylig offentliggjort undersøgelse fra Lederne dokumenterer, at over halvdelen af de konflikter, der belaster danske arbejdspladser, skyldes utilstrækkelig klarhed omkring ansvar og arbejdsfordeling.

Nyt i HR Cares kursuskatalog - mindfulness og organisationsudvikling

HR Care har indgået et samarbejde med Bo Heimann, M.A. i Ledelses- og Organisationspsykologi. Som følge af samarbejdet kan vi nu tilbyde vores virksomheds- og organisationskunder kurser i Mindful Coaching, Corporate Mindfulness og Teori U.

Husk Diversity Icebreaker seminaret

Den 18. juni løber det første grundkursus i Diversity Icebreaker af stablen. Diversity Icebreaker baserer sig på en forståelse af, at forskellige perspektiver og tilgange til samarbejde, kommunikation og problemløsning er ligeværdige, komplementære og afhængige af hinanden.

Sygemelding hjælper ikke på rygproblemer

Rygproblemer er den lidelse, der ifølge WHO’s rapport ‘Sygdomsbyrdeberegning 2013’ er skyld i flest sygedage i Danmark. Det er omkostningstungt for den enkelte arbejdsplads, men også for samfundet som helhed er det en belastning: det koster nemlig 2 millioner sygedage om året, hvilket svarer til svimlende 7,3 milliarder kroner.

Outplacement skal håndteres professionelt

I disse økonomisk vanskelige tider sker det desværre af og til, at virksomheder er nødt til at skille sig af med nogle af deres medarbejdere. Det er en traumatisk proces for alle involverede parter - en proces som nødvendigvis må håndteres med den allerstørste professionalitet.

Tilfredse deltagere på vores Stressindikator kurser

Vi har samlet evalueringerne fra de Stressindikator kurser, som vi har afholdt i 2013 og 2014. Vi kan med glæde meddele, at vores fokus på deltagerorienteret undervisning, skarpt vinklet indhold og kvalitetsmateriale har båret frugt, og vi har opnået et snit på 5,9 ud af 6 stjerner.

Nyt karrierevejledningsredskab: SDS-testen

SDS (SELF-DIRECTED SEARCH) er et af de nyeste redskaber inden for karriererådgivning, uddannelsesvejledning og jobanalyse. SDS er videnskabeligt baseret og på baggrund af mere end 50 års forskning inden for job- og erhvervsinteresser.

Skæv udnyttelse af sundhedstilbud

Sundhedstilbud på arbejdspladsen når ikke ud til alle, og det er især medarbejdere med særligt akutte behov, der bliver forbigået.

Diversity Icebreaker kurser for coaches og konsulenter

Vi har fastsat datoerne for de første kurser i Diversity Icebreaker. Kurset retter sig fortrinsvis mod coaches og konsulenter, som i deres daglige virke beskæftiger sig med bl.a. team- og ledelsesudvikling, kommunikationstræning og konflikthåndtering i virksomheder eller organisationer.

HR Cares psykologer i medierne

I februar måned har to af vores psykologer været i medierne for at dele ud af deres ekspertviden om emner med relevans for rigtig mange mennesker.

EU sætter fokus på stress på arbejdspladsen

Den 7. april 2014 lyder startskuddet for kampagnen ‘Et sikkert og sundt arbejdsmiljø’, som afvikles i Det Europæiske Miljøagenturs regi. I år rettes fokus mod bekæmpelse af stress.

National indsats for sundhed

Regeringen er med kampagnen ‘Sundere liv for alle’ klar til at intensivere indsatsen for at øge sundheden hos både børn, unge og voksne, bla. ved at opstille syv konkrete mål for fysisk og mental sundhed, som i løbet af de 10 næste år gerne skal forbedre danskernes livskvalitet og middellevetid.

HR Care udvider med et netværk af stresscoaches

HR Care er i færd med at etablere et landsdækkende netværk af stresscoaches, som skal varetage behovet for stressforebyggelse og -håndtering på danske arbejdspladser såvel som hos private kunder.

Arbejdsmiljø vigtigst for godt arbejdsliv

En nyligt offentliggjort undersøgelse viser, at arbejdsmiljøet er det vigtigste enkelte parameter, når danskere skal vurdere deres arbejdsliv. 

Et godt arbejdsmiljø bidrager til at tiltrække og fastholde medarbejdere

En fokuseret og vedvarende indsats på fysisk og psykisk at optimere arbejdspladsen kan tydeligt aflæses på virksomhedens resultater. 

Fokus på pårørende til stressramte

Der er stort fokus på stress og de store personlige og samfundsmæssige belastninger, det forårsager. Et mere underbelyst problem er de omkostninger, som en stresssygemelding medfører for pårørende.

Moderne ledelse tager vare på medarbejdernes sundhed

Ledelsen skal aktivt involvere sig i medarbejdernes sundhed: Det er et ønske, der klart fremgår af en meningsmåling foretaget af rådgivningsfirmaet ALECTIA.

Sundhedsordninger kan slå bro over sundhedskløften

Fagforeningen 3F har nyligt offentliggjort undersøgelsen ‘Ulighed i Sundhed’, som dokumenterer, at der stadig er en betydelig sundhedsmæssig slagside i samfundet: den gennemsnitlige levetid er fire år kortere for kortuddannede end for deres kolleger, der har en længere uddannelse.

Kursus i krisepsykologi

Den 15. juni, kl 9.00-16.00, afholder HR Care / PsyCare et kursus i krisepsykologi.

Sundhedsordninger skal være indviduelt tilpassede

En forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Steno Diabetes Center har undersøgt hvorfor nogle medarbejdere fravælger de sundhedsordninger, der tilbydes på deres arbejdsplads.

HR Care tilbyder akut psykologhjælp

Vi udvider vores ydelseskatalog med et tilbud om akut psykologhjælp for virksomheder.

Sundhedsordninger er en langtidsholdbar investering

Mange af landets arbejdspladser har positive erfaringer med at tilbyde deres medarbejdere en sundhedsordning til deres medarbejdere. Nu har vi også videnskabens ord for det: virksomheder, der tilbyder sundhedsordninger til deres medarbejdere, mindsker deres fravær med op til 20 %.

HR Care indgår samarbejde med Innovationsstudier

HR Care har indgået et strategisk samarbejde med Innovationsstudier med henblik på at tilbyde moderne og fleksible trivselsordninger til danske virksomheder.

bottom of page